Teknolojinin Gelişimiyle Yeni Bir Boyut Kazanan Enstrüman – Gitar

Modern dünyanın ortaya çıkmasında ve her gün yeni gelişmelerin hayatımıza girmesinde en önemli faktör kuşkusuz ki teknolojik gelişmelerdir. Teknolojik gelişmeler ışığında insanlık son yüz yıl içerisinde belki insanlık tarihinin tamamından daha büyük ve hızlı adımlar atmıştır. Görüntüler ufak fotoğraf karelerine sıkıştırılmış, dünyanın dışında adımlar atılmış ve müzik, bilinen anlamından çok daha uzak ve geniş ufuklara evrilmiştir.

Tabi ki bu evrimin etkisi altına giren enstrümanlar arasında en üst sıralarda gitar vardır. İnsanlığın uzun süredir icra ettiği gitar, teknolojinin desteğiyle hem yeni formlar kazanmış hem de farklı müzik türlerinin ortaya çıkmasında ilham verici olmuştur.

Gitar eğitimi hakkında ayrıntılı bilgi için Buraya Tıklayın..

Peki teknolojik gelişmeler gitarı nasıl etkilemiştir? Bunun en klasik cevabı ortaya çıkan elektro ve bas gitarlardır. Bunun yanı sıra ses ekipmanlar ve pedallar da gitarın farklı ses aralıklarına ve tonlarına çıkmasına olanak sağlamıştır.

Gitarda Yaşanan Teknolojik Değişimler

Dünyayı etkisi altına alan teknolojik gelişimlerin gitarları nasıl etkilediği kavramak için konuyu iki temel başlık altında inceleyebiliriz. Bu başlıklardan bir tanesi gitar manyetikleri, diğeri ise efektlerdir.

Gitar Manyetikleri

Gitar manyetikleri, en basit anlatımı ile gitarın tellerinden çıkan titreşimleri elektrik sinyallerine çeviren ve bir çıkışa aktaran parçalardır. Manyetiklerde bu işlevi sağlayan oluşturulduğu maddedir. Alüminyum, Nikel ve Kobalt birleşiminden oluşan bu madde AlNiCo olarak tanımlanmaktadır.

Gitar manyetikleri temelde iki farklı modeldedir. Bunlar aslında manyetiklerin içindeki sarım sayısı ile ilgilidir. Single coil (tek sarım) ve Double coil (Çift sarım) manyetikleri yapıları gereği farklı türlerde kullanılmaktadır. Single coil manyetikler genel olarak tiz tonlarda daha başarılı olurlar fakat bir diğer yandan tek sarımlı olmaları sebebi ile daha fazla gürültüyle çalışmaktadırlar.

Manyetikler bunun dışında aktif ve pasif olarak iki farklı türe ayrılmaktadırlar. Pasif manyetikler ses üzerinde hiçbir elektronik değişim yapmaksızın iletildiği manyetikler olurken aktif manyetiklerde tellerdeki titreşimler elektronik bir değişime uğrayacak çıkışa verilmektedir.

Gitar Efektleri

Gitar teknolojisinde manyetikler ile birlikte gelişen ve gitarın çalınımını farklı boyutlara taşıyan bir diğer nokta ise gitar efektleridir. Bu efektler bazen bir yazılımla bazen de kullanılan pedallar aracılığı ile donanımsal olarak gitardan amfiye iletilen sese uygulanmaktadır.

Önceleri yalnızca kayıt stüdyolarında kullanılan efektler zamanla yaygınlaşmış ve sahne performanslarında da kullanılmaya başlamıştır. Basit efektler olarak bakabileceğimiz sesin frekansını yükselten araçlar olduğu gibi sesi farklı tonlara çeken ya da tamamen farklı ses renkleri üreten gitar efektleri de bulunmaktadır.

Günümüzde en çok kullanılan efektler ise Reverb, Delay, Chorus, Phaser, Frangle, Tremolo, Wah ve drive efektlerdir.

Gitar teknolojinin gelişiminden çok büyük etkiler görmüştür. Aslında olumlu olarak görülen bu etkiler tabi ki klasik gitar icrasında da farklı bilgilerin ve farklı tekniklerin gelişmesine de olanak sağlamıştır. Gitar çalanların bir kısmı bu gelişimleri reddedip klasik ve doğal olan tonları severken büyük bir kısım elektronik efektlerin ve manyetiklerin gitara kattığı yeni havayı benimsemiş ve gitarla yeni türler ortaya koymak için çalışmışlardır.