Major Gam ve Modlar

Bu derste majör gamın modları için kullanılabilecek “kutu şekilleri” vereceğiz. Bu şekiller başka şekilde de çalınabilir, yani değiştirilebilirlerdir. Ben bunları bana rahat geldikleri için kullanıyorum ama unutmayın ki farklı şekillerde de çalınabilirler. Bu ders...

Müzik Teorisi

Müzik Teorisi Şimdi de biraz teoriye doğru geçelim. Daha önceki derslerde Majör gam için bir şema göstermiştik. Size kendi kullandığım şemayı göstereceğim fakat bu daha sonraki derslerimizden birinde olacak. Şemalar aynı notaları kullanıyor olsalar da bu aklınızı...

Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes