Etiketler

Benzer Yazılar

Paylas

Slide

Nedir?

Slide, bir legato, yani bağlı çalma tekniğidir. Gitarist bir notaya basıp tele penayla vurduktan sonra gitmek istediği diğer notaya parmağını hiç kaldırmadan kaydırarak götürür. Düzgünce yapıldığı takdirde diğer nota da temiz bir şekilde duyulur.
Slide, gitaristin isteğine bağlı olarak birkaç şekilde yapılabilir. Örneğin gitarist basmak istediği notanın daha ilerisinden veya gerisinden Slide yapmaya başlar ve notaya öyle ulaşır. Yani belli olmayan bir notadan başlayarak Slide yapar. Bazen de bunun tam tersi yapılabilir. Gitarist notaya basıp tele vurduktan sonra geriye veya ileriye doğru Slide yapar. Ama genellikle geriye doğru Slide tercih edilir. Bu da bilinmeyen notaya Slide olarak tanımlanabilir.
Basit bir teknik gibi görünmesi Slide‘ın önemsiz olduğu anlamına gelmez. Her gitaristin kullandığı çok önemli bir tekniktir.

Nasıl Yapılır

Legato (Bağlı) Slide:

İki notayı bağlarken birinci sesten ikinci sese geçtiğimizde, ikinci seste pena vuruşu yapmadan çalmaya devam etmektir. Sadece bastığımız ilk notaya pena vuruşu yaparız ve parmağımızı diğer notaya gerektiği zaman kaydırırız.

Bağsız Slide:

İki notayı bağlarken birinci sesten ikinci sese geçtiğimizde, ikinci seste pena vuruşu yaparak çalmaya devam etme. İlk notaya pena vuruşu yaptıktan sonra parmağımızı ikinci notaya kaydırırız ve ikinci notaya da pena vuruşu yaparız.

Glisando:

Geçiş sırasında, iki ana nota arasındaki bütün seslerin duyurulmasıdır. Slide yavaşça çalarak gerçekleşir. İlk notadan ikinci notaya gidene kadar parmağı yavaş yavaş kaydırarak aradaki seslerin de duyulmasını sağlarız.

Belirsiz Perdelerle Slide:

Tek bir notayı süslemek için kullanılan Slide tekniğidir. Herhangi bir perdeye basılarak gerekli notaya gidene kadar parmağımızı kaydırırız. Birkaç perde aşağıdan yani daha tiz bir sesten veya birkaç perde yukarıdan yani daha kalın bir sesten yapılabilir.

Bare Slide:

Bare basarak slide yapılır. Akor, Riff gibi geçişlerde kullanılır ve akıcılık sağlar.

Pick Slide:

Penanın kenarının tellere köprü ile üst eşik arasında ileri yada geri yönde sürtülerek ses çıkartılmasıdır. Penayı hızlı veya yavaş sürterek, kesik veya bir defada sürterek farklı sesler elde edilebilir. Diğer Slide tekniklerinde olduğu gibi bir sol el tekniği değildir, süsleme ve ya şov amaçlı kullanılır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Slide yaparken parmaklar yeterince güçlü bastırılmalıdır. Gereğinden fazla bastırıldığı takdirde gitar çalan kişiyi yavaşlatır, gereğinden az bastırıldığı takdirde ise zayıf bir ses alınır.

Slide yaparken doğru perdede durmaya dikkat edilmelidir.